moderna hundförsäkring
4.5/5

Moderna hundförsäkring

Moderna hundförsäkring överblick

Moderna djurförsäkringar har en passion för djur och lovar dig professionellt bemötande, kunnighet och vänlighet. Moderna djurförsäkringar har specialiserat sig på både katt och hundförsäkringar. Moderna har höga ambitioner och känner stolthet över att alltid leverera när det gäller – snabbt och smidigt, utan bekostnad på kavilté och service.Vi har granskat deras hundförsäkring och sammanfattat vad den innehåller, för -och nackdelar samt vad vi på försäkrahund.se tycker.

Betyg

Veterinärvård
Självrisk
Livförsäkring
Karenstid
Pris

Fördelar med Moderna hundförsäkringar

 • Hundförsäkringar kan tecknas från och med sex veckors ålder och fram till och med åtta års ålder. Ersättningsbeloppet för veterinärvård sänks inte när hunden blir äldre. Moderna hundförsäkring har valprabatt om man tecknar en försäkring när valpen är under 6 månader gammal, rabatten innebär 25% på första årspremien.

 • Moderna hundförsäkring har ett samarbete med FirstVet (en webbaserad veterinärklinik), så du som tecknar en hundförsäkring hos Moderna har tillgång till tre stycken kostnadsfria besök varje år.

Vad ersätter Moderna hundförsäkring?

 • Behandlingskostnader: Veterinärvårdsförsäkringen täcker kostnader för behandling och undersökning om din hund drabbas av sjukdom eller olycksfall. Beloppet som försäkringen täcker beror på vilken hundförsäkring du tecknar. Enkel veterinärvård: 30.000 kr, Dubbel veterinärvård: 60.000 kr, Trippel veterinärvård: 90 000/120 000 kr.

 • MR och CT röntgen: Har du Dubbel veterinärvård så ersätter Moderna kostnader för röntgen (MR, CT eller liknande röntgenformer) till ett högsta belopp av 7 000 kr/år. Tecknar du Trippel veterinärvård täcker Moderna kostnaderna upp till 15 000 kr/år.

 • Receptbelagd medicin: Moderna hundförsäkring ersätter kostnader för receptbelagd medicin om du har Dubbel eller Trippel veterinärvård.

 • Rehabilitering: Har du Dubbel eller Trippel veterinärvård i din hundförsäkring ingår rehabiliteringskostnader upp till 7 000 kr/år, utöver ditt veterinärvårdsbelopp.

 • Dolda fel: Försäkrar du din valp innan den hunnit bli fyra månader, så ingår dolda fel om du har Dubbel eller Trippel veterinärvård.

 • Inackordering på hundpensionat: Sist men inte minst minst så täcker Moderna hundförsäkring kostnader om du behöver inackordera din hund på ett hundpensionat, om du har Trippel veterinärvård. Dock så krävs det att en läkare bedömer att du är så sjuk att du inte längre kan ta hand om din hund.

Veterinärvårdsförsäkring

Hundförsäkringen finns i tre olika nivåer: Enkel, Dubbel och Trippel. Vilken man väljer styr också i vilken omfattning din hund är försäkrad. Veterinärvårdsförsäkring ingår i alla nivåer, och täcker kostnader till ett visst belopp om din hund drabbas av olycksfall eller sjukdom.

Enkel veterinärvård: 30.000 kr, Dubbel veterinärvård: 60.000 kr, Trippel veterinärvård: 90 000/120 000 kr

Självrisker

Självrisken är den del av veterinärvårdskostnaden som du betalar ur egen ficka vid skada eller sjukdom. Det finns finns både en fast och en rörlig självrisk som måste betalas. Du kan själv bestämma vilken fast självrisk du vill ha, samma sak gäller för den rörliga självrisken. Du kan välja mellan följande:

 • Fast: 900 kr, 1 800 kr eller 3600 kr

 • Rörlig: 15% eller 25%
   

Både den fasta och den rörliga självrisken påverkar priset på din hundförsäkring. Ju högre högre självrisk desto billigare premie och ju lägre självrisk ju högre premie får du betala.

Livförsäkring

Livförsäkringsbeloppet på din hundförsäkring baseras främst på inköpspriset/marknadsvärdet. Du kan öka livförsäkringsbeloppet om din hund meriteras, exempelvis vid en utställning eller tävling.

Äger du en oregistrerad hund eller en hund av blandras så kan du som högst få ett livbelopp på 10 000 kr, om officiella meriter inte finns.

Livförsäkringen ersätter om din hund förlorar sin användbarhet och/eller avelsförmåga. Ingen självrisk gäller för livförsäkringen.

Pris Moderna hundförsäkring

Modernas hundförsäkring kostar 145 kr/månad enligt vår tabell. Då har man en fast självrisk på 900 kronor och en rörlig självrisk på 15%, samt 30.000 kronor i försäkringsbelopp.

Slutsats

Modernas hundförsäkring är definitivt en av de bästa på marknaden. Man kan välja mellan så låg fast självrisk som 750 kr, detta ökar givetvis månadspremien. Men trots detta så ligger Moderna försäkringar i prisklassen ”medel”. Övriga hundförsäkringsbolag har en något högre fast självrisk. De erbjuder dessutom en självriskperiod om 365 dagar, vilket är dubbelt så mycket som någon annan aktör vi jämfört. Vi kan med gott samvete säga att vi starkt rekommenderar Moderna hundförsäkring!

moderna hundförsäkring

Fakta Moderna hundföräkring

Support & Skadeanmälan

Du kanske även gillar

Du kanske även gillar